อเล็กซานเดอร์มหาราช กรีซเปิดพระราชวังรำลึกถึงกษัตริย์ผู้สูงส่ง

อเล็กซานเดอร์มหาราช

 

อเล็กซานเดอร์มหาราช สวมมงกุฎอันสง่างามทรงเป็นกษัตริย์ที่นับเป็นมหานาคที่สำคัญของมาซิโดเนีย  โดยในวันที่เปิดพระราชวังนี้ตรงกับวันครบรอบการแต่งตั้ง

 

พิธีเปิดตัวนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นเสถียรภาพทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ เพราะพระราชวัง Aigai เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดในกรีซคลาสสิก 

 

สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราชโดยพ่อของอเล็กซานเดอร์ ฟิลิปที่ 2 เป็นสถานที่ที่เคยเป็นบ้านของราชวงศ์ 

 

Argead ผู้ปกครองมาซิโดเนียโบราณ ถูกทำลายในปี 148 ก่อนคริสตศักราช โดยชาวโรมัน แต่ได้รับการปล่อยออกจากภาวะทุกข์ทรมานในปัจจุบัน

 

การปรับปรุงและการขุดค้น อเล็กซานเดอร์มหาราช ใช้งบประมาณมากถึง 20 ล้านยูโร

 

การปรับปรุงและการขุดค้นที่ใหญ่นี้ใช้งบประมาณมากถึง 20 ล้านยูโร เพื่อสร้างโครงสร้างที่มีรายละเอียดและประณีตมีทั้งเสาหินอ่อนที่สูงตระหง่าน กระเบื้องโมเสกล้ำค่า และพื้นผิวที่ประดับด้วยลวดลายที่อันล้ำค่า

 

แสดงถึงความสำคัญของการรักษารูปลักษณ์ของพระราชวังที่มีโครงสร้างที่อุดมสมบูรณ์และวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย

 

อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่นี้ถือเป็นคุณค่าทางโบราณคดีที่สำคัญมาก โดยมีเสาหินอ่อนสูงตระหง่านและพื้นผิวที่ประดับด้วยลวดลายประณีต 

 

เป็นที่บรรจุศพของราชวงศ์มาซิโดเนีย และมีการปรับปรุงโครงสร้างอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์

 

นักโบราณคดี Angeliki Kottaridi เป็นผู้นำในโครงการนี้ และได้ทำงานอย่างยากจนตลอดหลายปีเพื่อค้นพบและปรับปรุงพระราชวังนี้ 

 

การค้นพบปรากฏว่ามีก้อนหินและชิ้นส่วนของกระเบื้องโมเสกกระจัดกระจายในดิน และจำลองโครงสร้างใหม่ได้ให้เกิด “ปริศนาจิ๊กซอว์สามมิติ” ที่น่าทึ่ง

 

 

พระราชวังไอไกมีความสำคัญในการเริ่มต้นการปกครองของ อเล็กซานเดอร์มหาราช

 

ในวันที่อเล็กซานเดอร์มหาราชสวมมงกุฎในฐานะกษัตริย์แห่งมาซิโดเนีย พระราชวัง Aigai ได้ถูกเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม 

 

หลังจากการบูรณะที่ใช้เวลานานถึง 16 ปี การเปิดตัวนี้เป็นที่รอคอยและทำให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย

 

พระราชวังไอไกนี้มีความสำคัญไม่เพียงแค่ในเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดี เพราะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของการปกครองของอเล็กซานเดอร์ 

 

ที่ขยายตั้งแต่เอเชียไปจนถึงตะวันออกกลาง และเป็นหน้าต่างสำคัญสู่วัฒนธรรมมาซิโดเนีย

 

นายกรัฐมนตรีกรีซ Kyriakos Mitsotakis ได้ระบุว่า พระราชวังไอไกเป็นมรดกโลกที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่ต้องรักษาและส่งเสริม ซึ่งยังเป็นที่น่าสนใจในแง่

 

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรีซ ที่มีผลกระทบอย่างมากในอดีตและปัจจุบัน

 

พระราชวัง Aigai เปิดตัวใหม่อย่างสง่างามอีกครั้ง

 

สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในกรีซได้เปิดตัวใหม่อีกครั้ง นั่นคือ พระราชวัง Aigai ที่ถือเป็นทรงมหานาคและเป็นที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 

ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และความสำคัญของมาซิโดเนียโบราณ และประวัติศาสตร์ทางการปกครองของอเล็กซานเดอร์

 

พิธีเปิดตัวนี้นอกจากที่จะนำเสนอทรงมหานาคแล้ว ยังเน้นการปรับปรุงและขุดค้นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์กรีซ 

 

การให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมพระราชวังก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้รับรู้ถึงทรงมหานาคและประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

การรักษารูปลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกรีซ

 

โครงการปรับปรุงและการขุดค้นนี้ไม่เพียงแต่เป็นงานที่ใหญ่มหาศาล เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนที่มีค่าในการรักษารูปลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกรีซ โดยการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างที่มีลักษณะพิเศษ 

 

เช่น เสาหินอ่อนสูงตระหง่านและพื้นผิวที่ประดับด้วยลวดลายประณีต ทำให้สามารถติดตามเห็นได้ชัดเจนถึงความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวัง

 

นักโบราณคดี Angeliki Kottaridi เป็นผู้นำที่ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินโครงการนี้ โดยการค้นพบก้อนหินและชิ้นส่วนของกระเบื้องโมเสกที่กระจัดกระจายในดิน 

 

และการใช้เทคนิคการปรับปรุงและการนำมารวมกันใหม่ ทำให้เกิด “ปริศนาจิ๊กซอว์สามมิติ” ที่น่าทึ่งและน่าสนใจ

 

พระราชวัง Aigai เมืองหลวงแรกของ อเล็กซานเดอร์มหาราช บนอาณาจักรมาซิโดเนีย

 

พระราชวังไอไกยังมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และการปกครอง โดยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแรกของอาณาจักรมาซิโดเนีย 

 

ทำให้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของการปกครองของอเล็กซานเดอร์ ที่ขยายตั้งแต่เอเชียไปจนถึงตะวันออกกลาง และเป็นหน้าต่างสำคัญสู่วัฒนธรรมมาซิโดเนีย

 

นายกรัฐมนตรีกรีซ Kyriakos Mitsotakis ได้สรุปว่า พระราชวังไอไกเป็นมรดกโลกที่สำคัญ และเป็นที่น่าสนใจทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

 

การปกครองของกรีซจึงมุ่งหวังที่จะรักษาและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่านี้ต่อโลก และพร้อมที่จะขยายขอบเขตของความรู้และเข้าใจในทุกแง่มุมใหม่ๆ ที่พระราชวังไอไกนี้ได้เปิดเผย 

 

เพื่อที่ว่า เราจะสามารถสืบทอดความรู้และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมไปในรุ่นถัดไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บทสรุป

 

กรีซเปิดพระราชวังอีกครั้งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างประทับใจและทรงพลัง ทำให้เราได้รู้จักกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศนี้อย่างลึกซึ้ง 

 

จากพระราชวังที่มีโครงสร้างที่อุดมสมบูรณ์ ถึงประเพณีและปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

 

การเปิดตัวนี้ไม่เพียงเป็นเพียงการเปิดประตูเพื่อให้ประชาชนเข้าชมเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น

 

ด้วยการรักษาความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังไอไก การปรับปรุงนี้เป็นการเตรียมพร้อมให้กับโลกในการสืบทอดความรู้และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยาวนาน

 

โครงการนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการปกครอง ด้วยการเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแรกของอาณาจักรมาซิโดเนีย 

 

ทำให้เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของการปกครองของอเล็กซานเดอร์ ที่ขยายตั้งแต่เอเชียไปจนถึงตะวันออกกลาง และเป็นหน้าต่างสำคัญสู่วัฒนธรรมมาซิโดเนีย

 

ขอบคุณแหล่งอ้างอิง : smithsonianmag.com

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ได้ที่ : larpmuseum โบราณคดีที่น่าสนใจ

 

ชาวอเมริกัน
โบราณคดี

ชาวอเมริกัน กลุ่มแรกไม่ใช่อย่างที่เราคิด

ชาวอเมริกัน มีที่มากจากที่ไหน เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ […]

Read More
ซากเรืออับปาง
โบราณคดี

ซากเรืออับปาง ถูกพบใต้ถนนในฟลอริดา

ซากเรืออับปาง ในศตวรรษที่ 19 ถูกค้นพบโดยกลุ่มทีมงานก่อส […]

Read More
โบราณคดี

Test เทส เทส เทส

เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส เทส […]

Read More